دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۰ ثبت شده است

۱۰
ارديبهشت
دکتر مجتبی مقصودی ، مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، از بانیان اصلی شکل گیری و تاسیس انجمن علوم سیاسی ایران  در سال 1382 بوده است.وی دبیر علمی چهارمین همایش سالانه انجمن تحت عنوان "ایران ، سیاست ، آینده شناسی "می باشد که یازدهم ودوازدهم خردادماه در تالار شیخ مرتضی انصاری ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.به بهانه برگزاری این همایش گفتگویی با ایشان ترتیب داده شد تا ضمن معرفی بیشتر انجمن علوم سیاسی ایران ،بعنوان مهمترین و جامع ترین نهاد غیردولتی در این حوزه آکادمیک ، زمینه آشنایی خوانندگان با اهداف و ابعاد همایش پیش رو فراهم آید.- لطفا در ابتدا قدری از تاریخچه و اهداف و وظایف انجمن علوم سیاسی ایران جهت آشنایی  خوانندگان  بفرمایید.-انجمن علوم سیاسی ایران در سال 1382 به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی اعضای انجمن و توسعه کیفی نیروهای متخصص وبهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های علم سیاست و حوزه های مرتبط تاسیس شد. این انجمن زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و کمیسیون نظارت برانجمن های علمی این وزارتخانه اداره می شود.انگیزه تاسیس انجمن جدای از ارتقاء سطح دانش سیاسی و کیفیت آموزش و پژوهش این رشته علمی در دانشگاه ها ،ایجاد فضایی مناسب جهت برقراری ارتباط فراگیر میان اساتید و صاحبنظران علوم سیاسی و روابط بین الملل در سراسر ایران بوده است ؛ خلاء زیادی تا قبل از تاسیس انجمن در این زمینه احساس می شد که به مرور زمان و با تثبیت جایگاه انجمن علوم سیاسی ایران نزد آکادمیسین های این حوزه به شکل محسوسی کاهش یافته است.  برطبق اساسنامه انجمن برخی وظایف و فعالیتهای انجمن عبارتند از: انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی ؛همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی، در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن؛ترغیب و تشویق پژو هشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز؛ارائه خدمات آموزشی و پژ وهشی و فنی ؛ بر گزاری گردهمایی های ملی، منطقه ای و بین المللی ؛و انتشار کتب و نشریات علمی.در میان اینها برجسته ترین ابعاد فعالیت انجمن در انتشار مداوم چهارساله فصلنامه ای علمی – پژوهشی تحت عنوان "پژوهشنامه علوم سیاسی " و البته برگزاری مداوم همایش های سالیانه بوده است.
  • مجتبی مقصودی