دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۶
آبان
انجمن مطالعات صلح ایران با همکاری نهادهای علمی، آموزشی و اجرایی برگزار می کند:همایش ملی"چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی"•  زمان برگزاری: چهارشنبه 8 آذر ماه 1396•  ساعت: 45: 8 صبح تا30: 17 بعد از ظهر•  مکان برگزاری: خانه اندیشمندان علوم انسانیمحورهای همایش و سخنرانی ها:-  مفاهیم و نظریات میان رشته ای صلح-  مؤلفه های نظری و راهبردی صلح پایدار-   جنبش های زیست محیطی و مفهوم صلح سبز-   رویکردهای روانشناختی و انسان شناسی صلح-  صلح؛ حقوق شهروندی و حکمرانی خوب-    رویکردهای جامعه شناختی در مطالعات صلح-    رسانه، ارتباطات و فرهنگ صلح-   الگوهای نظری در آموزش صلح-    نظریه های دینی و الهیات صلح-    چشم انداز مفهومی به مشارکت زنان و جوانان در فرآیندهای صلح-    توسعه اقتصادی، جهانی شدن و صلح-  مفهوم پردازی در مطالعات صلح و ورزش-    هنر صلح
  • مجتبی مقصودی
۱۸
آبان
انجمن ترویج علم ایران  با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می نماید:به مناسبت هفته ترویج علماز 23 تا 25 آبانروز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
  • مجتبی مقصودی