دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۹ ثبت شده است

۲۲
بهمن

کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار میکند:


صلح خاورمیانه در بستر تحولات نوین منطقه ای و بین المللی

 

 

 

سخنرانان:
دکتر مجتبی مقصودی:رئیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران
 عنوان: دستگاه دیپلماسی ایران و ابتکارات صلح در خاورمیانه


دکتر محمد منصورنژاد:عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران
 عنوان: صلح و ناصلح در خاورمیانه و جهان پساترامپ


دکتر باقر شاملو:عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران
 عنوان: عدالت به مثابه صلح در گفتمان منطقه ای و بین المللی


دکتر رامتین رضایی: دبیر اجرایی کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران
عنوان: رویکرد نوین صلح در منطقه و مبانی عقیدتی ایدئولوژیک سیاست خارجی ج.ا.ا ( با تمرکز بر عادی سازی روابط اسرائیل و اعراب)

مدیر نشست: دکتر امیرهوشنگ میرکوشش دبیر علمی کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران

 

زمان برگزاری: دوشنبه 27/11/1399 ساعت 19
نشانی لینک برگزاری:

https://engage.shatel.com/b/dxg-xzw-xpf-jz3

  • مجتبی مقصودی
۱۸
بهمن

 

مطالعات زنان در پس دیوارهای بلند نادیده انگاری و به حاشیه سپاری؛

سیاست مقاومت در برابر تغییر

 

مجتبی مقصودی

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی

و رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح

 

کنفرانس بین المللی علم سیاست، مطالعات زنان و آینده

  • مجتبی مقصودی