دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار میکند:


صلح خاورمیانه در بستر تحولات نوین منطقه ای و بین المللی

 

 

 

سخنرانان:
دکتر مجتبی مقصودی:رئیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران
 عنوان: دستگاه دیپلماسی ایران و ابتکارات صلح در خاورمیانه


دکتر محمد منصورنژاد:عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران
 عنوان: صلح و ناصلح در خاورمیانه و جهان پساترامپ


دکتر باقر شاملو:عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران
 عنوان: عدالت به مثابه صلح در گفتمان منطقه ای و بین المللی


دکتر رامتین رضایی: دبیر اجرایی کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران
عنوان: رویکرد نوین صلح در منطقه و مبانی عقیدتی ایدئولوژیک سیاست خارجی ج.ا.ا ( با تمرکز بر عادی سازی روابط اسرائیل و اعراب)

مدیر نشست: دکتر امیرهوشنگ میرکوشش دبیر علمی کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران

 

زمان برگزاری: دوشنبه 27/11/1399 ساعت 19
نشانی لینک برگزاری:

https://engage.shatel.com/b/dxg-xzw-xpf-jz3

  • مجتبی مقصودی