دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام و انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کنند:نشست علمی " فضای مجازی، زنان و آسیب های اجتماعی"سخنرانان:دکتر مهناز امیرپوردکتر فاطمه دانشوردکتر حمیده سعیدیدکتر ندا حاجی وثوقآدرس: تربت جام ، خیابان دارایی، سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه ای سماتاریخ:  پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶ساعت ۱۰- ۱۲نهادهای مشارکت کننده: امور بانوان فرمانداری تربت جام، مجمع مشورتی زنان تربت جام، شورای اسلامی شهر تربت جام