دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

دعوت به شرکت در همایش سیاست و شهر

دوشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۴ ب.ظ
نهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با موضوع سیاست و شهر در روز چهارشنبه دوم دی ماه 1394برگزاری می شوددر این همایشمقالاتی مانندشهر و پارادیپلماسیشهر در آیینه ادبیات سیاسی و روشنفکری ایران معاصراز فردیت شهری تا سوژگی سیاسیگفتگوی میان شهروندی؛ مجرای تحقق سیاست شهریقدرت مشرف بر شهرسویه های پروبلماتیک بدن در زیست جهان جوان ایرانی  زندگی شهری طرد شدگان؛ مورد کولی ها و تخریب خاک سفیدتاثیر شهر هوشمند در رقابت سالم سیاسی و شکل گیری دولت داناشهری شدن رانت در ایرانو ....ارائه می شود.با حضور 36 سخنران از اساتید و پژوهشگران دانشگاه های مختلف از جمله: علامه طباطبایی، شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، تربیت مدرس، مازندران، شاهد، خوارزمی، دانشگاه تبریز، دانشکده روابط بین الملل، دانشگاه پیام نور  ....وشهردار تهرانرئیس دانشگاه علامه طباطباییرئیس انجمن مطالعات صلح ایرانرئیس انجمن علوم سیاسی ایرانرئیس کمیسیون انجمنهای علمی ایرانرئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانهنماینده سازمان ملل در ایرانزمان: چهارشنبه 2 دی ماه 1394 ساعت8/30 الی 17مکان : خیابان استاد نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی