دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

«بحران کرونا و سیاست در ایران»

دوشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۹، ۰۸:۳۶ ب.ظ

انتشار شماره جدید پژوهشنامه علوم سیاسی

شماره 58. بهار 1399

«بحران کرونا و سیاست در ایران»  

  مقالات این شماره:

1.   سیاست‌خارجی ایران در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه‌ای علی باقری دولت آبادی؛ محسن شفیعی سیف آبادی

 2.   مقایسه توانایی دولتِ ایران و کشور‌های منتخبِ شرقِ آسیا در سیاست‌گذاری کووید-19 علی رضا حیدری  

3 .  بازی تاج‌وتختِ کرونا؛ آموزه ای برای سیاست ورزی ایرانی محسن خلیلی  

4 . پاندمی کرونا و تحلیل پلی‌هیوریستیکی سیاست خارجی ایران شهروز شریعتی؛ امین یوسفی  

5.   رفتار سیاسی-اجتماعیِ ویروس کرونای جدید (کووید-19) (با نگاهی به شرایط سیاسی-اجتماعی ایران) حیدر شهریاری  

6 .  نقد فرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولت ها در سیاست‌گذاری سلامت برای کنترل همه گیری کووید-19 (مطالعه موردی ایران) رسول صفراهنگ  

7.  بحران کرونا به مثابه مجالی برای بازاندیشی در وضعیت سیاسی اکنون رضا نصیری حامد  

جهت مطالعه متن مقالات و دریافت فایل مقالات رجوع کنید به: http://www.ipsajournal.ir/

  • مجتبی مقصودی