دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران"علوم انسانی و اجتماعی و صلح"

 تقویم همایش:۳ دی ماه ۱۳۹۸، خانه اندیشمندان علوم انسانی،

زمان ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰۴و ۵ دیماه ۱۳۹۸،

سالن سلام کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی ،

زمان ۱۴:۳۰ تا۱۹:۳۰لطفا برای اطلاعات بیشتر به وبسایت همایش مراجعه فرمایید.

 دبیرخانه: ۰۹۲۲۷۴۷۹۵۰۶ 

رایانامه: Ipsan_conference@yahoo.com 

وبسایت همایش: www.ipsan.ir/conf1398