دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

انتشار پنجاه و سومین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی

 

علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس http://www.ipsajournal.ir   مقالات این شماره و شماره های پیشین را به رایگان، دانلود و استفاده نمایند.در این شماره می خوانید:

دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، زمستان 1397، صفحه 236-1  

 

 شوراهای اسلامی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران غلامرضا ابراهیم آبادی؛ سیدعبدالرحیم ابوالحسنی صفحه 34-7 2.

تخریب و مبارزات منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ علل و زمینه ها محمد بابایی؛ ساسان مرادی؛ علی اصغر قاسمیصفحه 62-35 3.

موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی؛ (مطالعه موردی: زنان نماینده مجلس) زهرا حیدری؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زادصفحه 94-63 4.

چالش‌های اپوزیسیون انگاری انجمن‌های علمی علوم اجتماعی در ایران و تأثیر آن بر توسعه سیاسی مهرداد خرم نصر؛ مجتبی مقصودیصفحه 124-95 5.

مطالعۀ عوامل شکل‌گیری و شناخت اندیشۀ سیاسی کرتیر بر اساس شواهد تاریخی و باستان‌شناسی زینب خسروی؛ بهروز افخمیصفحه 162-125 6.

بررسی رویکردهای سیاسی و رقابت جویانه ایران و عربستان و سازوکارهای مهار دشمنی ها حسین علاییصفحه 191-163 7. گذار از نوسازی به دموکراتیزاسیون؛

توسعه سیاسی در هندوستان و درس‌های آن برای ایران سید محمد محمدیصفحه 220-193( http://www.ipsajournal.ir )پژوهشنامه علوم سیاسیپژوهشنامه علوم سیاسی (IPSA)