دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

”همایش صلح با محیط زیست”

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۲۴ ب.ظ

کمیته صلح و محیط زیست انجمن علمی مطالعات صلح ایران؛ با همکارى مرکز صلح و محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، خانه اندیشمندان علوم انسانى، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، پژوهشکده علوم محیطى دانشگاه شهیدبهشتى، انجمن حقوق شناسى و دبیرخانه کمیته ملى حقوق بشر دوستانه برگزار میکند:

 

”همایش صلح با محیط زیست” 

 

سخنرانان نشست اول: صلح و محیط زیست 

مدیر نشست: دکتر ضیاء الدین الماسى

دکتر فرهاد دبیرى مهندس محمد درویش محمد مقدم

 سخنرانان نشست دوم: چالشهاى آبى و صلح

 مدیر نشست: دکتر هومان لیاقتى

دکتر علی مشهدى. دکتر نغمه مبرقعى. دکتر حجت میان آبادى

 زمان: دوشنبه٢٠ خرداد ١٣٩٨ ساعت ١٤:٣٠ الى ١٨:٣٠

مکان: خیابان نجات اللهى، خانه اندیشمندان علوم انسانى، سالن فردوسى

 انجمن مقدم پژوهشگران، اساتید و دانشجویان را گرامى میدارد.