دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

             نشست نقد و بررسی کتاب    

    

      " ایران در جنگ "  

 

زمان: دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۵ الی ۱۷ 

مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه