دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
نشست نقد و بررسی کتاب از خشونت تا دموکراسی ( مقدمه‌ای بر حل و فصل منازعات)سخنرانان: عسگر قهرمان پور ( مترجم کتاب)دکتر مجتبی مقصودی دکتر زهره پوستین چی رامتین رضاییزمان: سه‌شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن خیام