دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می شود

چهارشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۱۱ ب.ظ
  • مجتبی مقصودی

انجمن

صلح

موسسه اکو

کودک