دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

انتخابات هیات مدیره دوره هفتم انجمن علوم سیاسی ایران 

 

دوشنبه، ششم آبان ماه ١٣٩٨، رأس ساعت ١٦، انتخابات هفتمین دوره هیأت مدیره علوم سیاسی ایران برگزار گردید. در ابتدای این جلسه، رییس (دکتر سید عبدالامیر نبوی) و نایب رییس (دکتر قدیر نصری) هیأت مدیره دوره ششم، گزارش عملکرد این  دوره را ارایه کردند، سپس خزانه دار (دکتر علی مرشدی زاد) و بازرس (دکتر امیر هوشنگ میرکوشش)   دوره ششم، گزارش گردش مالی دوره مذکور را قرائت نمودند.  در ادامه برنامه، انتخابات دوره هفتم برگزار گردید.

طبق آیین نامه  انجمن های علمی، مدیریت مجمع عمومی فوق العاده را کسانی عهده دار می شوند که قصد کاندیداتوری برای دوره جدید را ندارند. بر این اساس، رییس و نایب رییس  دوره اخیر (دکتر نبوی و دکتر نصری) که نامزد دوره هفتم نبودند، هدایت مجمع را عهده دار شدند. پس از توضیحات مقررات از سوی نماینده وزارت علوم، شانزده  نفر (آقایان دکتر محمدتقی قزلسفلی، دکتر سلمان صادقی زاده، دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، دکتر محمدجواد حق شناس، دکتر حمید احمدی، دکتر وحید سینایی، دکتر محسن خلیلی، دکتر محمد علی تقوی، دکتر کیومرث اشتریان، دکتر امیرمسعود شهرام نیا، دکتر سیدمسعود موسوی شفایی، دکتر امیرهوشنگ میرکوشش، دکتر مجتبی مقصودی، آقای سیروس عباس زاده، خانم دکتر مهدخت ذاکری و دکتر الهه کولایی) نامزد هیأت مدیره و سه نفر (دکتر سعید شکوهی، خانم فهیمه قربانی و دکتر سیمین حاجی پور) نامزد بازرسی انجمن شدند.  

بعد از برگزاری انتخابات و شمارش آرای مأخوذه (٨٩ رای)، هفت نفر زیر به ترتیب بعنوان اعضای هیأت مدیره دوره  هفتم انتخاب شدند: دکتر مجتبی مقصودی، دکتر الهه  کولایی، دکتر سید مسعود موسوی شفایی، دکتر کیومرث  اشتریان، دکتر جلال الدین دهقانی فیروز آبادی، دکتر محمدتقی قزلسفلی (علی البدل اول)  و دکتر سلمان صادقی زاده (علی البدل دوم). 

 همچنین دکتر سعید شکوهی بعنوان بازرس اصلی و دکتر سیمین  حاجی پور ساردویی بعنوان بازرس علی البدل، بیشترین رای اعضا را بدست آوردند. 

جلسه با تبریک حضار و اعضای هیأت مدیره ششم به منتخبین جدید خاتمه پذیرفت.